Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 06/2020

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 96,1% interanual a Catalunya al juny del 2020, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers decreix un 93,7% interanual.

D'acord amb el Reial decret 555/2020, de 5 de juny, a partir del 21 de juny es permet la mobilitat de la població per tot el territori. No obstant, donades les restriccions de les tres primeres setmanes de juny i l'escàs nombre d'establiments hotelers oberts durant aquest mes, només s'ofereixen les dades globals per Catalunya. Les dades per marques turístiques no es poden difondre, atès que no compleixen els criteris de qualitat suficient per ser publicats.