Saltar al contingut principal

Estadística de naixements. 2019. Dades definitives

L'Idescat publica les dades definitives de l'Estadística de naixements de l'any 2019. Aquell any es van registrar a Catalunya 61.548 nascuts vius. En relació amb el 2018, els nascuts vius van disminuir un 3,2%.

L'Idescat difon, per primera vegada, el nombre de naixements segons el dia i segons la setmana del part. S'ofereixen dades dels naixements setmanals i acumulats per comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i municipis majors de 100.000 habitants, per als anys 2014-2019. La taula de naixements diaris i la de naixements setmanals s'integren en el pla de tabulació de l'Estadística de naixements i es publicaran anualment amb la resta de taules.