Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. 2020

La taxa d'atur es va situar en el 12,6% de mitjana a Catalunya el 2020, amb un total de 482.300 persones desocupades, un 13,1% més que al 2019, segons l'EPA. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 146.400 (el 4,8% del total de les llars catalanes), fet que representa un increment del 16,9% respecte a un any enrere.

Pel que fa als joves menors de 25 anys, la taxa mitjana anual d'atur va augmentar 7,8 punts respecte del 2019 i es va situar en el 34,0% de la població activa de 16 a 24 anys.

La població ocupada va disminuir un 3,0% a Catalunya el 2020 i va assolir un valor mitjà de 3.335.800 persones, 491.200 de les quals fa menys d'un any que treballen en l'ocupació actual. La taxa d'ocupació de 20 a 64 anys es va situar en el 71,2% el 2020, 2,4 punts menys que l'any anterior.

La població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari va créixer 2,6 punts i es va situar en el 76,4%, mentre que la població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari va disminuir 0,6 punts respecte al 2019 i es va situar en el 50,0% (45,6% en el cas dels homes i 54,3% en el cas de les dones). L'abandonament prematur dels estudis va disminuir 1,6 i va afectar el 17,4% de la població de 18 a 24 anys.

L'Idescat publica la informació de síntesi de l'EPA per al 2020, que complementa els resultats ja difosos a l'apartat monogràfic d'aquesta estadística. També s'actualitzen els indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la UE per a Catalunya que tenen com a font l'EPA.