idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Sèries històriques demogràfiques. Activitat econòmica. 1960 i 1970

L'Idescat incorpora a les Sèries històriques demogràfiques les dades censals de la població segons la relació amb l'activitat econòmica dels censos de població dels anys 1960 i 1970.

Impost sobre béns immobles. 2021

L'Idescat presenta la informació del cadastre i de l'impost sobre béns immobles de l'any 2021 (dades provisionals).

Enquesta de condicions de vida. 2021

El 25,9% de la població de Catalunya es trobava en risc de pobresa o exclusió social l'any 2021 enfront del 26,7% del 2020.

Índex de comerç al detall. 05/2022

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,1% interanual a Catalunya al maig del 2022.

Informació destacada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Ucraïna Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)