Saltar al contingut principal

SISTEMA D'INDICADORS SOBRE DISCAPACITAT I OCUPACIÓ

Codi: 11 06 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Disposar d'un sistema d'indicadors que faciliti informació sobre la relació amb l'activitat econòmica i la situació i l'evolució laboral de les persones amb discapacitat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Anàlisi social

Nom: SISTEMA D'INDICADORS SOBRE DISCAPACITAT I OCUPACIÓ

Finalitat: Elaboració d'un sistema d'indicadors sobre la situació i l'evolució laboral de les persones amb discapacitat que permeti disposar d'informació i facilitar el seguiment i l'avaluació de les actuacions departamentals per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Departament de Benestar Social i Família

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: prevalença de la discapacitat, relació amb l'activitat econòmica, contractes laborals, demandes d'ocupació, atur registrat, accions d'inserció, mercat ordinari, mercat protegit, sexe, edat, tipus de discapacitat, nivell formatiu

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2016

Cost directe estimat: 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/110601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Construir un sistema d'indicadors que faciliti informació sobre la relació amb l'activitat econòmica i la situació i evolució laboral de les persones amb discapacitat.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors sobre discapacitat i ocupació

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Context sociodemogràfic (XLS)

Relació amb l'activitat econòmica (XLS)

Demandes d'ocupació (XLS)

Atur registrat (XLS)

Contractació laboral (XLS)

Notes aclaridores (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.