Saltar al contingut principal

1. Organització i forma de gestió dels serveis

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya. Formalment es constitueix com a organisme autònom administratiu adscrit al Departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya.

La missió de l'Idescat és proveir informació estadística rellevant i d'alta qualitat, amb independència professional, i coordinar el Sistema estadístic de Catalunya, amb l'objectiu de contribuir a la presa de decisions, la recerca i la millora de les polítiques públiques.

L'Institut d'Estadística de Catalunya ofereix, entre altres, els serveis de difusió d'estadístiques oficials, comunicació sobre resultats estadístics, atenció personalitzada, elaboració de resultats estadístics a mida, expedició de certificacions i biblioteca.

L'accés als serveis és universal, és a dir, que és obert a la població general i no hi ha cap condició específica per accedir-hi.

L'Idescat presta els seus serveis directament mitjançant recursos propis de l'Administració.

El canal principal per accedir a aquests serveis és la pàgina web de l'Idescat — web de l'estadística oficial de Catalunya (www.idescat.cat). Des d'aquí, a banda d'informació general sobre l'Idescat, es pot accedir lliurement a les dades estadístiques oficials i als enllaços que permeten sol·licitar els diversos serveis. L'Idescat també és present a les xarxes socials per facilitar informació sobre novetats i avisos de publicació de resultats estadístics.

També es disposa d'un telèfon d'atenció professional (Info estadística) al número 93 557 31 00.

La seu de l'Idescat (Via Laietana, 58, 08003 Barcelona) també atén els usuaris de manera presencial. Els dies i horaris d'atenció telefònica i presencial són els següents:

  • General: dies hàbils de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
  • Especial: el mes d'agost només atenció telefònica
  • Sense servei: el 24 i el 31 de desembre