Saltar al contingut principal

9. Unitat responsable de la Carta de serveis i data d'aprovació/actualització

La unitat responsable d'aquesta Carta de serveis és la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Aquesta unitat fa el seguiment de la Carta de serveis i trasllada els resultats i les propostes de millora consegüents a la direcció de l'Idescat per satisfer al màxim els usuaris dels serveis.

La Carta de serveis s'avaluarà cada dos anys i s'actualitzarà cada cinc anys. La versió de la Carta que consti a la web de l'Idescat en una pàgina específica és la vigent en cada moment. En tot cas, es donarà compte de les versions anteriors i/o dels canvis entre una i altra.