Saltar al contingut principal

5. Règim econòmic aplicable

Els serveis que ofereix l'Idescat són gratuïts llevat del servei d'Elaboració de resultats estadístics a mida i del servei d'Expedició de certificats que tenen associades unes taxes.

Les taxes aplicades als serveis esmentats estan fixades per la normativa corresponent i per les lleis pressupostàries.

Els pagaments es poden realitzar per transferència bancària al compte de l'Idescat o amb targeta de crèdit a través de l'apartat de Pagaments.