Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Valor
Homes 1.807,6
Dones 1.609,5
Total 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.