Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 42,6 27,0 69,6
De 20 a 24 anys 159,7 126,9 286,6
De 25 a 54 anys 1.222,0 786,2 2.008,2
De 55 anys i més 183,1 81,6 264,8
Total 1.607,4 1.021,7 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.