Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Espanya. 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 76,1 58,0 134,0
De 20 a 24 anys 454,5 400,8 855,3
De 25 a 54 anys 8.146,1 6.886,1 15.032,2
De 55 anys i més 1.855,3 1.450,9 3.306,2
Total 10.532,0 8.795,7 19.327,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.