Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Espanya. 2020
    Valor
Agricultura 765,3
Indústria 2.698,2
Construcció 1.244,1
Serveis 14.494,8
Total 19.202,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.