Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Lleida. 2020
    Valor
Agricultura 19,1
Indústria 25,6
Construcció 14,3
Serveis 139,4
Total 198,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.