Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Barcelona. 2020
    Valor
Agricultura 7,8
Indústria 438,3
Construcció 137,3
Serveis 1.881,5
Total 2.464,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.