Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Girona. 2020
    Valor
Agricultura 7,4
Indústria 64,2
Construcció 25,9
Serveis 241,0
Total 338,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.