Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons treball a última hora de la tarda / Sexe
Catalunya. 2020
    Homes     Dones     Total
Ocasionalment 132,3 83,1 215,4
Més de la meitat dels dies que ha treballat 204,8 161,7 366,6
Cap dia 1.060,7 1.137,0 2.197,7
No ho sap 18,5 11,1 29,6
Total 1.416,3 1.393,0 2.809,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.