Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons treball a última hora de la tarda / Grups d'edat
Catalunya. 2020
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Ocasionalment 51,1 49,0 115,3 215,4
Més de la meitat dels dies que ha treballat 125,5 98,9 142,2 366,6
Cap dia 550,9 659,6 987,2 2.197,7
No ho sap 18,3 6,3 5,1 29,6
Total 745,7 813,8 1.249,8 2.809,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.