Saltar al contingut principal

Residus industrials. Per tipus

Residus industrials. 2017 Per tipus.
Especials No especials Total
Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals 93 6.434 6.527
Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments 240 760.880 761.120
Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró 894 122.760 123.654
Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil 443 42.899 43.342
Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó 45 909 954
Processos químics inorgànics 11.555 51.972 63.527
Processos químics orgànics 228.482 93.710 322.192
Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió 16.476 23.217 39.693
Indústria fotogràfica 573 25 598
Processos tèrmics 39.301 439.046 478.347
Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria 27.811 15.600 43.411
Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics 10.463 377.440 387.903
Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles) 22.373 0 22.373
Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics 7.502 0 7.502
Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció 39.304 112.726 152.029
Residus no especificats 24.733 58.877 83.610
Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades) 4.491 198.024 202.516
Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant) 15.933 221 16.153
Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà (1) 4.623 650.251 654.874
Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva 2.210 935.884 938.093
Total 457.545 3.890.875 4.348.418
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Inclou les depuradores d'aigües residuals urbanes.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/240/2017