Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Creixement natural de la població
El creixement o decreixement de la població s'obté per diferència entre naixements i defuncions, en un període i en un àmbit territorial concret.

Aspectes metodològics

Les estadístiques del moviment natural de la població tenen com a font les declaracions fetes en el Registre Civil en el moment de la inscripció d'un naixement o defunció, on s'emplena una butlleta estadística del fet.

Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.

El desglossament territorial de les dades es fa segons el lloc de residència: per als naixements, el de la mare i per a les defuncions, el del difunt.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/262/m