Saltar al contenido principal

Inmigraciones, emigraciones y saldos migratorios internos. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias

Migraciones internas. 2018 Inmigraciones. Por lugar de procedencia. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
Dentro de la com./ /ámbito/prov. Del resto de Cataluña Del resto de España
Alt Camp 548 1.148 201
Alt Empordà 3.565 1.857 1.015
Alt Penedès 1.852 2.934 449
Alt Urgell 302 425 205
Alta Ribagorça 21 117 54
Anoia 2.139 3.581 560
Aran 152 203 210
Bages 3.037 3.510 819
Baix Camp 2.913 4.145 1.351
Baix Ebre 993 1.257 476
Baix Empordà 2.710 2.491 766
Baix Llobregat 12.457 17.684 4.464
Baix Penedès 2.263 4.951 788
Barcelonès 23.985 29.300 18.320
Berguedà 552 990 150
Cerdanya 319 649 148
Conca de Barberà 209 467 93
Garraf 2.565 4.302 1.033
Garrigues 141 508 116
Garrotxa 787 1.138 413
Gironès 3.956 4.023 1.209
Maresme 8.829 10.602 2.180
Moinaès 110 560 76
Montsià 686 1.192 715
Noguera 394 810 215
Osona 3.450 2.426 1.026
Pallars Jussà 172 356 304
Pallars Sobirà 134 230 61
Pla d'Urgell 470 696 208
Pla de l'Estany 518 741 124
Priorat 71 243 52
Ribera d'Ebre 230 368 90
Ripollès 259 553 108
Segarra 197 496 156
Segrià 2.645 2.350 2.057
Selva 1.845 4.696 1.027
Solsonès 141 319 72
Tarragonès 4.345 5.377 2.289
Terra Alta 40 173 54
Urgell 325 916 199
Vallès Occidental 12.686 16.231 4.673
Vallès Oriental 8.874 8.662 1.827
Cataluña (z) (z) 50.353
Metropolità 128.224 21.362 31.481
Comarques Gironines 20.799 8.340 4.662
Camp de Tarragona 13.234 6.232 3.986
Terres de l'Ebre 2.924 2.015 1.335
Ponent 6.827 3.121 2.951
Comarques Centrals 8.384 6.594 2.145
Alt Pirineu i Aran 1.280 1.800 982
Penedès 11.838 12.590 2.811
Barcelona 164.767 16.529 35.571
Girona 21.096 8.801 4.801
Lleida 8.660 4.092 3.872
Tarragona 21.051 10.568 6.109
Fuente: Idescat, a partir de la Estadística de variaciones residenciales del INE.
(z) Dato no procedente.
Migraciones internas. 2018 Emigraciones. Por lugar de destino. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
Dentro de la com./ /ámbito/prov. Al resto de Cataluña Al resto de España
Alt Camp 548 1.111 217
Alt Empordà 3.565 2.020 1.079
Alt Penedès 1.852 2.698 530
Alt Urgell 302 382 231
Alta Ribagorça 21 120 55
Anoia 2.139 2.372 587
Aran 152 207 210
Bages 3.037 2.717 769
Baix Camp 2.913 3.244 1.246
Baix Ebre 993 1.315 584
Baix Empordà 2.710 2.434 807
Baix Llobregat 12.457 16.672 5.080
Baix Penedès 2.263 3.376 837
Barcelonès 23.985 43.010 19.340
Berguedà 552 890 129
Cerdanya 319 500 152
Conca de Barberà 209 523 98
Garraf 2.565 3.512 1.102
Garrigues 141 459 99
Garrotxa 787 913 228
Gironès 3.956 4.002 1.248
Maresme 8.829 8.012 2.626
Moianès 110 479 54
Montsià 686 1.021 696
Noguera 394 901 203
Osona 3.450 1.994 697
Pallars Jussà 172 340 385
Pallars Sobirà 134 217 48
Pla d'Urgell 470 785 206
Pla de l'Estany 518 574 125
Priorat 71 259 37
Ribera d'Ebre 230 498 126
Ripollès 259 517 100
Segarra 197 587 124
Segrià 2.645 2.312 1.923
Selva 1.845 4.095 1.029
Solsonès 141 274 67
Tarragonès 4.345 5.165 2.446
Terra Alta 40 232 49
Urgell 325 768 154
Vallès Occidental 12.686 14.464 5.353
Vallès Oriental 8.874 7.706 1.966
Cataluña (z) (z) 53.042
Metropolità 128.224 28.703 34.386
Comarques Gironines 20.799 7.396 4.616
Camp de Tarragona 13.234 5.154 4.044
Terres de l'Ebre 2.924 2.091 1.455
Ponent 6.827 3.157 2.709
Comarques Centrals 8.384 5.221 1.704
Alt Pirineu i Aran 1.280 1.586 1.081
Penedès 11.838 8.746 3.047
Barcelona 164.767 20.296 38.240
Girona 21.096 7.689 4.741
Lleida 8.660 4.014 3.725
Tarragona 21.051 7.991 6.336
Fuente: Idescat, a partir de la Estadística de variaciones residenciales del INE.
(z) Dato no procedente.
Migraciones internas. 2018 Saldos migratorios. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
Con el resto de Cataluña Con el resto de España Total saldo
Alt Camp 37 -16 21
Alt Empordà -163 -64 -227
Alt Penedès 236 -81 155
Alt Urgell 43 -26 17
Alta Ribagorça -3 -1 -4
Anoia 1.209 -27 1.182
Aran -4 0 -4
Bages 793 50 843
Baix Camp 901 105 1.006
Baix Ebre -58 -108 -166
Baix Empordà 57 -41 16
Baix Llobregat 1.012 -616 396
Baix Penedès 1.575 -49 1.526
Barcelonès -13.710 -1.020 -14.730
Berguedà 100 21 121
Cerdanya 149 -4 145
Conca de Barberà -56 -5 -61
Garraf 790 -69 721
Garrigues 49 17 66
Garrotxa 225 185 410
Gironès 21 -39 -18
Maresme 2.590 -446 2.144
Moianès 81 22 103
Montsià 171 19 190
Noguera -91 12 -79
Osona 432 329 761
Pallars Jussà 16 -81 -65
Pallars Sobirà 13 13 26
Pla d'Urgell -89 2 -87
Pla de l'Estany 167 -1 166
Priorat -16 15 -1
Ribera d'Ebre -130 -36 -166
Ripollès 36 8 44
Segarra -91 32 -59
Segrià 38 134 172
Selva 601 -2 599
Solsonès 45 5 50
Tarragonès 212 -157 55
Terra Alta -59 5 -54
Urgell 148 45 193
Vallès Occidental 1.767 -680 1.087
Vallès Oriental 956 -139 817
Cataluña (z) -2.689 -2.689
Metropolità -7.341 -2.905 -10.246
Comarques Gironines 944 46 990
Camp de Tarragona 1.078 -58 1.020
Terres de l'Ebre -76 -120 -196
Ponent -36 242 206
Comarques Centrals 1.373 441 1.814
Alt Pirineu i Aran 214 -99 115
Penedès 3.844 -236 3.608
Barcelona -3.767 -2.669 -6.436
Girona 1.112 60 1.172
Lleida 78 147 225
Tarragona 2.577 -227 2.350
Fuente: Idescat, a partir de la Estadística de variaciones residenciales del INE.
(z) Dato no procedente.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/268/es