Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. 2016-2020 Per branques d'activitat (CCAE-2009)
2016 2017 2018 2019 2020
Total 2.234,7 2.550,3 5.848,2 1.330,3 3.561,9
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 4,6 145,4 3.035,9 57,2 39,0
Indústries extractives 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Indústries manufactureres 348,6 227,3 258,2 484,5 2.931,6
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4,4 85,0 20,6 28,3 16,8
Aigua, sanejament i gestió de residus 19,0 0,1 1,0 0,0 0,0
Construcció 18,2 6,3 7,8 33,4 16,6
Comerç a l'engròs i al detall 967,6 650,8 2.240,8 385,9 429,4
Transport i emmagatzematge 525,1 1.095,1 134,1 10,5 0,6
Hostaleria 28,3 149,6 41,9 132,1 35,0
Informació i comunicacions 73,1 10,3 11,5 48,1 43,7
Activitats financeres i d'assegurances 12,1 13,4 22,9 49,4 24,9
Activitats immobiliàries 162,0 100,5 19,0 37,6 2,0
Activitats professionals, científiques i tècniques 22,7 13,6 13,6 20,7 10,6
Activitats administratives i serveis auxiliars 5,0 2,1 18,8 9,4 10,1
Educació 6,0 13,2 0,0 9,3 1,3
Activitats sanitàries i de serveis socials 23,2 21,3 0,0 1,4 0,4
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 14,8 14,4 22,1 22,5 0,0
Altres serveis 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivat.
Nota: Inversions directes originades a Catalunya. Dades provisionals.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/373