Saltar al contingut principal

Consum final d'energia. Per tipus

Consum final d'energia. 2015-2019 Per tipus
2015 2016 2017 2018 2019
Carbó 20,5 20,5 21,9 20,9 21,5
Gasos liquats del petroli 168,4 169,7 178,0 172,4 167,5
Gasolina 772,1 809,8 819,1 873,9 949,2
Querosè 1.160,8 1.196,0 1.253,5 1.304,6 1.430,5
Gas-oil 3.974,4 4.097,5 4.108,3 4.206,9 4.300,0
Fuel-oil 76,8 86,7 81,7 84,0 81,3
Coc de petroli 266,3 283,0 284,6 287,2 263,6
Gas natural 2.755,4 2.718,1 2.821,3 3.008,2 2.945,9
Gasos refineria 0 0 0 0 0
Energia elèctrica 3.599,1 3.617,3 3.700,7 3.642,0 3.624,8
Residus no renovables 86,6 96,0 97,5 91,8 98,2
Solar tèrmica 28,2 29,3 30,5 31,7 33,0
Biomassa (1) 319,1 334,1 381,8 451,0 485,8
Total 13.266,4 13.498,2 13.822,5 14.218,4 14.446,7
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, biocombustibles i el biogàs.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/503