Saltar al contingut principal

Visitants estrangers. Per vies d'accés

Visitants estrangers. 2016-2020 Per vies d'accés
2016 2017 2018 2019 2020
Visitants estrangers 27.802,2 26.354,9 27.495,7 27.910,4 7.999,1
Carretera 13.691,4 10.620,1 11.238,0 11.228,1 5.669,3
Aeroport 12.489,3 13.745,0 13.611,2 14.176,1 2.090,4
Port 1.372,5 1.735,0 2.408,8 2.252,7 172,9
Tren 248,9 254,8 237,7 253,5 66,5
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.
- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.