Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Alberg de joventut
Instal·lació que permanentment o temporalment es destina a donar allotjament, com a lloc de pas, d'estada o de realització d'una activitat, a joves, en forma individual o col·lectiva, i també, en determinades condicions, a famílies, adults i grups d'infants.
Aula de natura
Casa de colònies amb allotjament que ofereix equipaments suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves sobre el coneixement del medi natural i sobre l'educació ambiental. S'inclouen en aquesta tipologia les instal•lacions juvenils anomenades escoles del mar, escoles del cel, centres d'educació o d'interpretació ambiental i altres de similars.
Campament juvenil
Instal·lació permanent, destinada a facilitar les activitats d'acampada de les entitats i dels grups infantils i juvenils. Està situat en un terreny convenientment delimitat, en el qual la pernoctació es realitza sota cobert de tendes de campanya, i està dotat d'uns equipaments bàsics.
Casa de colònies
Instal·lacions que permanentment o temporalment es destinen a donar allotjament a grups d'infants o de joves participants en activitats educatives en el temps lliure, culturals i de lleure.
Granja escola
Casa de colònies que ofereix equipaments suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes.
Instal·lacions juvenils
Cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils degudament legalitzats a Catalunya i que formen part de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils.

Aspectes metodològics

Les dades sobre instal·lacions juvenils provenen de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils (XCIJ) de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La XCIJ està formada per totes les cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils degudament legalitzats a Catalunya.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".