Saltar al contingut principal

Municipals. Participació i abstenció. Comarques i Aran, àmbits i províncies. Metodologia

  Definició de conceptes

  Abstenció
  Acció de no participar en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.
  Participació
  Acció de prendre part en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.

  Aspectes metodològics

  El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

  En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

  A partir de la convocatòria electoral de l'any 2015, es deixen d'actualitzar els vots de les eleccions municipals per partits. Aquesta informació es pot obtenir al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

  Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
  CiU Convergència i Unió
  ERC Esquerra Republicana de Catalunya
  IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
  PP Partit Popular
  PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
  CDS Centre Democràtic i Social

  Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

  Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

  En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

  Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/916/m