Saltar al contingut principal

Macromagnituds. Per agrupacions d'activitat

Sector indústria. Macromagnituds. 2017 Per agrupacions d'activitat CCAE-2009
Indústries extractives Indústries manufac- tureres Prod. i distr. energia elèctrica i gas Subm. aigua, sanej. i gestió residus Total
Valor de la producció 4.935.908 109.217.756 8.320.644 4.122.612 126.596.920
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.680.804 59.362.080 1.539.390 905.918 65.488.192
Treballs realitzats per altres empreses 14.660 4.085.137 3.226.263 480.770 7.806.830
Despeses en serveis exteriors 550.498 18.485.058 986.297 866.728 20.888.581
Valor afegit brut a preus de mercat 689.946 27.285.479 2.568.695 1.869.196 32.413.316
Impostos sobre la producció i els productes 28.799 324.933 400.416 61.966 816.114
Subvencions a l'explotació 11.844 151.902 76.968 92.003 332.717
Valor afegit brut a cost de factors 672.992 27.112.445 2.245.247 1.899.234 31.929.918
Despeses de personal 190.651 16.821.459 410.211 1.173.821 18.596.142
Excedent brut d'explotació 482.341 10.290.986 1.835.037 725.412 13.333.776
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: La secció d'indústries extractives inclou la divisió 19, refinació de petroli, tot i que segons la CCAE-2009 pertany a la secció indústries manufactureres.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/939