Saltar al contingut principal

Macromagnituds. Per agrupacions d'activitat

Sector indústria. Macromagnituds. 2018 Per agrupacions d'activitat CCAE-2009
Indústries extractives Indústries manufac- tureres Prod. i distr. energia elèctrica i gas Subm. aigua, sanej. i gestió residus Total
Valor de la producció 5.715.764 114.777.945 8.794.479 4.086.089 133.374.277
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.415.301 61.685.307 1.588.052 908.349 68.597.009
Treballs realitzats per altres empreses 27.210 4.427.813 3.191.859 502.973 8.149.855
Despeses en serveis exteriors 611.842 19.951.125 1.129.418 832.567 22.524.952
Valor afegit brut a preus de mercat 661.411 28.713.700 2.885.150 1.842.200 34.102.461
Impostos sobre la producció i els productes 27.052 324.784 569.020 41.463 962.319
Subvencions a l'explotació 14.971 176.009 77.873 64.428 333.281
Valor afegit brut a cost de factors 649.330 28.564.924 2.394.003 1.865.165 33.473.422
Despeses de personal 196.589 18.021.333 466.651 1.214.780 19.899.353
Excedent brut d'explotació 452.740 10.543.592 1.927.353 650.385 13.574.070
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: La secció d'indústries extractives inclou la divisió 19, refinació de petroli, tot i que segons la CCAE-2009 pertany a la secció indústries manufactureres.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/939