Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 105,8 77,5 183,3
Educació secundària 1a. etapa 547,5 341,6 889,1
Educació secundària 2a. etapa 400,9 371,8 772,7
Educació superior 777,9 855,1 1.632,9
Total 1.832,1 1.646,0 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles