Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Agricultura 40,2 6,9 47,2
Indústria 406,7 197,5 604,2
Construcció 187,6 18,9 206,4
Serveis 1.184,2 1.409,1 2.593,3
Total 1.818,8 1.632,4 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles