Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Activitat un any abans / Sector d'activitat
Catalunya. 4t trimestre del 2004
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
Treballaven 65,5 692,1 327,1 1.849,8 2.934,5
No treballaven 6,8 55,1 32,7 172,3 267,0
Eren menors de 16 anys 0,0 1,0 1,1 2,7 4,7
Total 72,3 748,2 361,0 2.024,8 3.206,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles