Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
De 16 a 19 anys 18,3
De 20 a 24 anys 156,1
De 25 a 29 anys 285,9
De 30 a 34 anys 327,1
De 35 a 39 anys 396,8
De 40 a 44 anys 507,9
De 45 a 49 anys 497,9
De 50 a 54 anys 445,6
De 55 a 59 anys 352,4
De 60 a 64 anys 202,9
De 65 anys i més 36,5
Total 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles