Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Empresaris amb assalariats 129,4
Empresaris sense assalariats i cooper. 373,6
Ajudes familiars 11,3
Assalariats 2.711,0
Altres 2,3
Total 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles