Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Directors i gerents 145,1
Professionals científics i intel·lectuals 658,5
Tècnics i professionals de suport 427,1
Empleats oficina, comptables i administratius 421,1
Treballadors restauració, personals i venedors 622,1
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 39,1
Artesans, treballadors indústries i construcció 342,4
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 273,6
Ocupacions elementals 297,3
Ocupacions militars 1,3
Total 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles