Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus d'ocupació (CCO-94)
Catalunya. 2010
    Valor
Directius administració i empresa 264,8
Tècnics i prof. científics i intel·lectuals 447,7
Tècnics i professionals de suport 367,8
Empleats administratius 468,7
Treb. serv. restauració, personals, comerç 519,7
Treb. qualificats agraris i pesquers 54,0
Treb. qual. manufactures i construcció 419,1
Operadors d'instal·lacions i maquinària 326,3
Treballadors no qualificats 379,8
Forces armades 1,3
Total 3.249,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles