Saltar al contingut principal

Indicadors de natalitat

Indicadors de natalitat. 2016-2020
2016 2017 2018 2019 2020 (p)
Nascuts vius 68.974 66.803 63.566 61.548 57.889
Per 1.000 habitants 9,23 8,88 8,38 8,02 7,50
Per 1.000 dones de 15-49 anys 40,21 38,92 36,88 35,39 33,21
Nens per 100 nenes 106 107 105 105 104
Nascuts vius per ordre de naixement 68.974 66.803 63.566 61.548 ..
Primer fill 35.078 33.700 31.689 30.956 ..
Segon fill 25.449 24.515 23.247 21.971 ..
Tercer fill 6.251 6.364 6.229 6.102 ..
Quart fill 1.504 1.574 1.658 1.749 ..
Cinquè fill i següents 692 650 743 770 ..
Nascuts vius per ordre de naixement (%) 100 100 100 100 ..
Primer fill 51 50,4 49,9 50,3 ..
Segon fill 37 36,7 36,6 35,7 ..
Tercer fill 9 9,5 9,8 9,9 ..
Quart fill 2 2,4 2,6 2,8 ..
Cinquè fill i següents 1 1,0 1,2 1,3 ..
Nascuts vius per estat civil de la mare 68.974 66.803 63.566 61.548 57.889
Mare casada 35.280 34.008 32.504 30.956 30.920
% respecte al total de nascuts vius 51,1 50,9 51,1 50,3 53,4
Mare no casada 33.694 32.795 31.062 30.592 26.969
% respecte al total de nascuts vius 48,9 49,1 48,9 49,7 46,6
Nascuts vius segons nacionalitat de la mare 68.974 66.803 63.566 61.548 57.889
Mare espanyola 50.681 48.192 44.750 41.731 38.904
% respecte al total de nascuts vius 73,5 72,1 70,4 67,8 67,2
Mare estrangera 18.293 18.611 18.816 19.817 18.985
% respecte al total de nascuts vius 26,5 27,9 29,6 32,2 32,8
Morts fetals tardanes (nascuts morts) 253 238 191 203 193
Per 1.000 naixements 3,65 3,55 3,00 3,29 3,32
Nens per 100 nenes .. .. .. .. ..
Font: Idescat. Estadística de naixements.
(p) Dades provisionals.
Nota: A partir de 2012, a més dels naixements inscrits a Catalunya de mares residents, inclou els naixements de mares residents a Catalunya inscrits en altres comunitats autònomes.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/287