Saltar al contingut principal

Volum de negoci. Per agrupacions d'activitat i destinació geogràfica de les vendes

Sector indústria. Volum de negoci. 2017 Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 i destinació geogràfica de les vendes
Espanya Resta de la UE Resta del món Total
Total indústria 90.340.111 34.043.416 14.442.314 138.825.841
Indústries extractives i refinació del petroli 5.150.358 209.752 148.438 5.508.548
Indústries de productes alimentaris 18.574.495 4.354.958 2.010.469 24.939.922
Fabricació de begudes i indústria del tabac 2.402.262 351.078 246.223 2.999.563
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 2.745.108 1.479.499 485.156 4.709.763
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 720.252 142.393 39.981 902.627
Indústria del paper i de les arts gràfiques 4.079.204 1.038.169 446.621 5.563.995
Indústries químiques 9.694.353 4.570.349 3.292.906 17.557.608
Fabricació de productes farmacèutics 3.089.559 2.127.842 1.037.490 6.254.891
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 3.000.850 1.492.085 433.168 4.926.103
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 1.786.689 424.046 221.434 2.432.169
Metal·lúrgia 2.269.423 1.486.282 376.234 4.131.939
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 6.054.083 1.662.252 605.644 8.321.979
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 2.692.151 1.357.722 1.078.161 5.128.034
Fabricació de maquinària i equips ncaa 2.489.065 1.215.539 1.468.617 5.173.221
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 5.343.535 10.620.248 1.744.050 17.707.834
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 280.147 239.046 84.069 603.262
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 1.317.501 394.886 298.746 2.011.133
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.451.765 141.905 192.587 1.786.258
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 13.438.243 610.556 72.346 14.121.146
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 3.761.067 124.806 159.973 4.045.846
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.

Taules disponibles []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/486/2017