Saltar al contingut principal

Transport i emmagatzematge. Principals resultats. Per branques

Transport i emmagatzematge. 2018 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Transport terrestre; per canonades Transport marítim i vies navegació interiors Transport aeri
Empreses (nombre) 33.494 70 39
Establiments (nombre) 34.292 84 47
Persones ocupades (nombre) 95.255 440 7.376
Ingressos d'explotació 9.214.827 124.741 3.278.119
Volum de negoci 8.305.404 121.088 3.228.035
Treballs realitzats per a l'actiu 3.812 ~ 4.942
Subvencions a l'explotació 740.490 61 1.496
Resta d'ingressos d'explotació 165.121 3.592 43.647
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 7.426 192 21.855
Variació existències productes acabats i en curs 2.216 -196 -1
Despeses d'explotació 8.223.249 105.588 3.057.978
Consum de mercaderies 37.111 1.066 6.144
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.174.455 21.777 739.794
Treballs realitzats per altres empreses 2.279.316 24.608 12.664
Despeses de personal 2.361.661 15.269 433.180
Sous i salaris 1.823.155 12.205 349.671
Càrregues socials i altres despeses de personal 538.506 3.064 83.510
Despeses en serveis exteriors 1.878.005 32.533 1.768.098
Dotacions per a amortitzacions 475.717 9.087 59.968
Resta de despeses d'explotació 16.983 1.247 38.130
Inversió bruta en actius materials 752.896 3.105 154.677
Inversió bruta en actius intangibles 23.550 26 14.788
Resultat de l'exercici 182.106 8.208 170.945
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Transport i emmagatzematge. 2018 Principals resultats Per branques. CCAE-2009
Emmagatze- matge i activitat afins al transport Activitats postals i de correus Total
Empreses (nombre) 3.595 3.921 41.120
Establiments (nombre) 4.711 4.784 43.918
Persones ocupades (nombre) 48.608 17.280 168.958
Ingressos d'explotació 11.064.803 1.154.314 24.836.803
Volum de negoci 10.556.250 1.116.787 23.327.563
Treballs realitzats per a l'actiu 8.672 71 17.498
Subvencions a l'explotació 158.081 19.555 919.682
Resta d'ingressos d'explotació 341.800 17.900 572.059
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 983 8.322 38.778
Variació existències productes acabats i en curs 11.689 692 14.400
Despeses d'explotació 9.635.174 1.168.660 22.190.649
Consum de mercaderies 264.987 5.080 314.388
Consum de primeres matèries i altres proveïments 590.956 33.004 2.559.986
Treballs realitzats per altres empreses 3.927.966 495.073 6.739.627
Despeses de personal 2.002.430 381.422 5.193.964
Sous i salaris 1.562.152 302.588 4.049.771
Càrregues socials i altres despeses de personal 440.278 78.834 1.144.193
Despeses en serveis exteriors 1.925.390 197.504 5.801.529
Dotacions per a amortitzacions 686.106 29.170 1.260.047
Resta de despeses d'explotació 237.339 27.407 321.107
Inversió bruta en actius materials 627.027 14.234 1.551.938
Inversió bruta en actius intangibles 38.617 790 77.772
Resultat de l'exercici 1.203.473 -4.617 1.560.116
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/622