Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Recaptació de tributs

Generalitat de Catalunya. 2016-2020 Recaptació de tributs (1)
2016 2017 2018 2019 2020 (p)
Impostos cedits 2.769,45 3.069,46 3.237,35 3.433,49 2.964,28
Directes 939,46 927,28 988,50 1.116,45 1.134,52
Successions i donacions 445,63 433,44 463,51 561,50 559,05
Patrimoni (2) 493,83 493,84 524,99 554,94 575,46
Indirectes 1.640,73 1.933,43 2.028,40 2.092,11 1.735,32
Transmissions patrimonials i operacions societàries 1.243,88 1.474,24 1.532,77 1.525,02 1.241,92
Actes jurídics documentats 396,85 459,19 495,63 567,09 493,39
Taxes 189,25 208,75 220,44 224,93 94,45
Sobre el joc 189,25 208,75 220,44 224,93 94,45
Impostos propis 57,05 84,68 148,33 132,05 156,69
Grans establiments comercials (3) 6,97 3,90 10,93 26,38 34,40
Impost sobre els habitatges buits 11,50 18,42 16,28 11,82 8,87
Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit -2,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques .. .. .. 2,05 0,64
Impost estades en establiments turístics 47,31 52,45 60,91 65,52 21,01
Impost sobre provisió de continguts 18,43 -27,42 -5,94 0,00 0,00
Impost sobre begudes ensucrades envasades .. 22,68 41,88 34,74 29,12
Impost sobre producció d'energia elèctrica nuclear -32,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Impost sobre risc mediambiental elements radiotòxics .. 7,40 9,91 -18,30 0,00
Impost sobre l'emissió de gasos a l'atmosfera per la indústria 0,98 0,92 0,40 1,41 0,93
Impost sobre l'emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial 3,00 2,93 4,52 4,73 5,00
Impost sobre instal·lacions que afecten al medi ambient .. .. .. 0,00 52,47
Gravamen protecció civil 3,74 3,40 3,55 3,69 4,26
Total 2.826,49 3.154,14 3.385,69 3.565,54 3.120,97
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Tributs i Joc.
(1) Recaptació líquida de l'any, exercici corrent i tancat.
(2) Increment de recaptació del 2012 derivat de l'aprovació del Reial Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es reestableix l'impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal.
(3) Increment de recaptació del 2012 derivat de la sentència del TC núm. 122/2012, de 5 de juny.
(p) Dades provisionals.
(..) Dada no procedent.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/671