Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Recaptació de tributs

Generalitat de Catalunya. 2015-2019 Recaptació de tributs (1)
2015 2016 2017 2018 2019(p)
Impostos cedits 2.552,82 2.769,45 3.069,46 3.237,35 3.433,49
Directes 915,41 939,46 927,28 988,50 1.116,45
Successions i donacions 458,33 445,63 433,44 463,51 561,50
Patrimoni (2) 457,08 493,83 493,84 524,99 554,94
Indirectes 1.437,90 1.640,73 1.933,43 2.028,40 2.092,11
Transmissions patrimonials i operacions societàries 1.072,03 1.243,88 1.474,24 1.532,77 1.525,02
Actes jurídics documentats 365,88 396,85 459,19 495,63 567,09
Taxes 199,50 189,25 208,75 220,44 224,93
Sobre el joc 199,50 189,25 208,75 220,44 224,93
Impostos propis 104,55 57,05 84,68 148,33 132,05
Grans establiments comercials (3) 21,20 6,97 3,90 10,93 26,38
Impost sobre els habitatges buits .. 11,50 18,42 16,28 11,82
Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit -0,98 -2,60 0,00 0,00 0,00
Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques .. .. .. .. 2,05
Impost estades en establiments turístics 43,12 47,31 52,45 60,91 65,52
Impost sobre provisió de continguts 7,30 18,43 -27,42 -0,06 0,00
Impost sobre begudes ensucrades envasades .. .. 22,68 41,88 34,74
Impost sobre producció d'energia elèctrica nuclear 30,28 -32,28 0,00 0,00 0,00
Impost sobre risc mediambiental elements radiotòxics .. .. 7,40 9,91 -18,30
Impost sobre l'emissió de gasos a l'atmosfera per la indústria 0,11 0,98 0,92 0,40 1,41
Impost sobre l'emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial .. 3,00 2,93 4,52 4,73
Gravamen protecció civil 3,51 3,74 3,40 3,55 3,69
Total 2.657,37 2.826,49 3.154,14 3.385,69 3.565,54
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Tributs i Joc.
(1) Recaptació líquida de l'any, exercici corrent i tancat.
(2) Increment de recaptació del 2012 derivat de l'aprovació del Reial Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es reestableix l'impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal.
(3) Increment de recaptació del 2012 derivat de la sentència del TC núm. 122/2012, de 5 de juny.
(p) Dades provisionals.
(..) Dada no procedent.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/671