Saltar al contingut principal

Comerç al detall. Principals resultats. Per branques

Comerç al detall. 2018 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Empreses (nombre) Volum de negoci Consum de mercaderies Despeses de personal Despeses en serveis exteriors Inversió bruta en actius materials
Establiments no especialitzats 7.133 15.472.421 11.492.833 1.932.344 1.608.430 470.256
Aliments, begudes i tabac 17.511 5.424.284 3.874.227 701.125 416.354 64.158
Carburants per a l'automoció 648 3.075.421 2.641.444 168.170 164.602 28.511
Equips per a les TIC i altres d'ús domèstic 37.454 16.432.593 10.060.909 2.569.803 2.464.103 340.777
Parades i mercats ambulants 7.069 313.136 178.463 31.656 41.118 2.198
Comerç fora d'establiments 2.424 2.070.634 1.359.912 225.071 416.444 31.168
Total 72.238 42.788.489 29.607.788 5.628.168 5.111.053 937.067
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.