Saltar al contingut principal

Activitats administratives i serveis auxiliars. Macromagnituds. Per branques

Activitats administratives i serveis auxiliars. 2018 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Act. de lloguer Act. relacionades amb l'ocupació Agències viatges i operadors turístics
Valor de la producció 2.130.932 1.720.384 1.084.771
Consum de primeres matèries i altres proveïments 414.230 10.736 10.748
Despeses en serveis exteriors 634.832 141.569 495.530
Valor afegit brut a preus de mercat 1.081.870 1.568.080 578.493
Impostos sobre la producció i els productes 16.375 2.280 3.919
Subvencions a l'explotació 8.475 3.536 2.222
Valor afegit brut al cost de factors 1.073.970 1.569.335 576.796
Despeses de personal 314.688 1.477.362 350.757
Excedent brut d'explotació 759.282 91.973 226.038
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Activitats administratives i serveis auxiliars. 2018 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Act. seguretat i investigació Serveis a edificis i activitats jardineria Act. adm. oficina i auxiliars Total
Valor de la producció 726.120 3.223.743 3.701.113 12.587.064
Consum de primeres matèries i altres proveïments 38.747 317.902 377.967 1.170.332
Despeses en serveis exteriors 106.254 431.029 1.257.133 3.066.347
Valor afegit brut a preus de mercat 581.119 2.474.811 2.066.012 8.350.385
Impostos sobre la producció i els productes 754 5.254 33.712 62.294
Subvencions a l'explotació 2.289 85.301 95.339 197.162
Valor afegit brut al cost de factors 582.654 2.554.858 2.127.639 8.485.253
Despeses de personal 579.441 2.069.896 1.664.922 6.457.067
Excedent brut d'explotació 3.213 484.962 462.717 2.028.186
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.