Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual / Niv. de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
11 mesos i menys 40,2 394,6 325,1 759,9
D'1 a 3 anys 34,6 246,7 260,9 542,2
3 anys i més 108,5 1.020,5 1.047,0 2.176,0
Total 183,3 1.661,9 1.632,9 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles