Saltar al contingut principal

8. Promoció de l'estadística

8.1. Cursos i seminaris

En l'àmbit formatiu, l'Idescat ha continuat desplegant diferents activitats dirigides al perfeccionament professional del personal estadístic i als usuaris de la informació estadística durant l'any 2015, amb un volum xifrat en 3.330,9 assistents-hora. Aquestes activitats s'han distribuït de la manera següent:

 • 60,36%: seminaris i cursos d'organització pròpia
 • 21,56%: sessions tècniques de l'Idescat
 • 18,08%: visites col·lectives

El 33% dels assistents-hora ha estat personal de l'Idescat i el 67% ha correspost a personal aliè a l'Idescat.

El programa de formació ha inclòs múltiples modalitats formatives per atendre diversos àmbits temàtics i destinataris. L'oferta del 2015 ha estat constituïda per les accions següents:

 • organització pròpia de sessions tècniques, cursos o seminaris
 • coorganització o suport a activitats alienes
 • visites col·lectives a la seu de l'Idescat
 • estades de pràctiques tutelades per personal de l'Idescat

Amb relació a les activitats formatives de cooperació educativa amb estudis universitaris, durant l'any 2015 l'Idescat ha tingut un alumne de pràctiques del postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'estada de l'alumne, tutelada per personal de l'Idescat, ha estat de 105 hores.

L'avaluació dels assistents, en relació amb els cursos i seminaris organitzats per l'Idescat, ha donat un resultat de 8,14 de mitjana (sobre 10) de satisfacció global.

Nombre, hores lectives i assistents a activitats de formació en procediments estadístics, segons tipus d'activitat. 2015
Tipus d'activitat Nombre Hores lectives Assistents
Sessions tècniques i tallers 2237,5682
Cursos i seminaris 710599
Cooperació educativa (estades) 1105:
Sessions adreçades al sector educatiu 1831,4516
Total 50474,001.297
Evolució del programa de formació en procediments estadístics. Anys 2013–2015
Tipus d'activitat Hores de formació Assistents per hora
2015
sessions tècniques i tallers 37,51.109,5
cursos i seminaris 1051.307,0
visites col·lectives a l'Idescat 31,4914,4
subtotal 173,93.330,9
cooperació educativa (hores de pràctiques) 105:
Total 273,9:
2014
sessions tècniques 401.338,00
cursos i seminaris 89,51.485,50
visites col·lectives a l'Idescat 391.246,00
subtotal 1684.069,50
cooperació educativa (hores de pràctiques) 3.522,00:
Total 3.690,00:
2013
sessions tècniques 331.070,00
cursos i seminaris 1532.791,00
visites col·lectives a l'Idescat 39,514.670,00
subtotal 225,55.328,00
cooperació educativa (hores de pràctiques) 1.450,40:
Total 1.675,50:

Seminaris generals

Seminari sobre la regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de dades personals

Data: 17 i 18 de juny de 2015

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració local amb responsabilitats en fitxers amb dades sotmeses al secret estadístic

Ponents:

 • Josep M. Martínez
 • Vicenç Meléndez
 • Mònica Gasulla
 • Joana Marí (Autoritat Catalana de Protecció de Dades)

Llengua: català

Seminari sobre les fonts estadístiques oficials a Catalunya

Data: 8, 15, 22 i 29 d'abril de 2015

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que utilitza habitualment informació estadística

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Carme Saborit
 • Pere Orriols
 • Mireia Farré
 • Josep M. Martínez

Llengua: català

Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa

Data: 9, 12, 16 i 19 de març del 2015

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal del Departament de Justícia – Centre d'Estudis Jurídics

Ponents:

 • David Royo
 • Núria Baluda

Llengua: català

Taller semipresencial d'estadística aplicada a projectes

Data: Del 9 de març al 8 de maig de 2015

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal del Departament de Cultura

Ponents:

 • Marta Casals
 • Toni Pérez

Llengua: català

Curs de formació personalitzada en estadística

Data: abril-maig del 2015

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal del Departament d'Economia i Coneixement

Ponents:

 • Mònica Gasulla
 • Marta Casals

Llengua: català

Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa

Data: 19, 22, 26 i 29 d'octubre de 2015

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal d'Administració i Servei de la Universitat de Barcelona

Ponents:

 • Miquel Trobat
 • Eva Roldán

Llengua: català

Seminaris específics

Curs de VBA MS Excel

Data: 14, 16, 21, 23 i 30 de setembre de 2015

Ponent:

 • Josep Pagès (Gesem)

Sessions tècniques

Taller sobre l'obtenció de projeccions de població

Data: 17 de febrer de 2015

Ponent:

 • Josep Anton Sánchez

Sessió sobre el PIB potencial i l'output gap

Data: 20 de febrer de 2015

Ponents:

 • Àngela Fernández (Departament d'Economia i Coneixement)
 • Joan Maria Mussons (Departament d'Economia i Coneixement)
 • Xavier López

Sessió sobre el Registre estadístic de territori

Data: 27 de febrer de 2015

Ponent:

 • Eduard Suñé

Taller sobre l'Idescat Visual, gràfics i mapes per al web

Data: 6 de març de 2015

Ponent:

 • Xavier Badosa

Taller sobre l'Optimot, un recurs per resoldre dubtes de la llengua catalana

Data: 20 de març de 2015

Ponent:

 • Mariona Ferret

Sessió sobre llars i famílies a Catalunya: principals resultats del Cens de població i habitatges 2011

Data: 27 de març de 2015

Ponent:

 • Cristina Guisande

Sessió sobre la BDMT: millores i característiques de la nova base de dades multitemàtica de difusió

Data: 10 d'abril de 2015

Ponents:

 • Estela Tonzán
 • Xavier Badosa

Sessió sobre les estadístiques mediambientals. Realitat i perspectives

Data: 8 de maig de 2015

Ponents:

 • Francesc Camps (DG Polítiques Ambientals)
 • Roger Bassols (DG Polítiques Ambientals)

Sessió sobre el Marc Input-Output de Catalunya 2011

Data: 15 de maig de 2015

Ponent:

 • Jesús Muñoz

Sessió sobre l'estudi "Què pot aportar l'anàlisi composicional a l'estadística oficial? El cas de l'Enquesta d'ús del temps (EUT)"

Data: 22 de maig de 2015

Ponent:

 • Josep Antoni Martín-Fernández (UdG)

Sessió sobre l'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF)

Data: 3 de juliol de 2015

Ponents:

 • Maria Montaner (Autoritat del Transport Metropolità)
 • Maite Pérez (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
 • Anna Mompart

Sessió sobre el Baròmetre de la innovació

Data: 9 d'octubre de 2015

Ponent:

 • Antoni Fita, ACCIÓ (Departament d'Empresa i Ocupació)

Sessió sobre la preservació del secret estadístic en la difusió de dades geocodificades de població

Data: 16 d'octubre de 2015

Ponents:

 • Raymond Lagonigro (UVic–UCC)
 • Joan Carles Martori (UVic–UCC)
 • Ramon Oller (UVic–UCC)

Sessió sobre la utilització d'estadístiques de població en la planificació del transport i la mobilitat a Catalunya

Data: 23 d'octubre de 2015

Ponents:

 • Albert Palomo (Departament de Territori i Sostenibilitat)
 • Xavier Delgado (Departament de Territori i Sostenibilitat)

Sessió sobre el Projecte Qualitas: procés d'adaptació al model GSBPM

Data: 6 de novembre de 2015

Ponents:

 • Ester Manzano (Altran)
 • Anna Morillas (Altran)
 • Ana Terán (Altran)

Sessió sobre la Taula simètrica de l'economia catalana 2011

Data: 13 de novembre de 2015

Ponents:

 • Jesús Muñoz
 • Jonatan Jorba
 • Sergio Plaza

Sessió sobre la renovació de les estadístiques i indicadors del Moviment natural de la població

Data: 20 de novembre de 2015

Ponents:

 • Anna Mompart
 • Montserrat Navarro

Tallers interns

Taller: Gràfics al web de l'Idescat

Data: 14 de maig de 2015

Ponent:

 • Roser Condal

Taller sobre la nova base de dades multitemàtica

Data: 21 de maig de 2015

Ponent:

 • Juanjo Píriz

Taller Google Analytics: estadístiques de les estadístiques

Data: 20 de novembre de 2015

Ponent:

 • Xavier Badosa

8.2. Participació en activitats externes

Activitats de foment de l'estadística

VI Concurs Planter de Sondeigs i Experiments

Col·laboració: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya (5 de juny de 2015)

Objectiu: Despertar en els estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius, la curiositat per l'estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

XIII Concurs Student d'Estadística Aplicada

Col·laboració: Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona (2 d'octubre de 2015)

Objectiu: Potenciar l'esperit de recerca i el gust per l'estadística aplicada entre els estudiants de les universitats de l'Estat espanyol, així com donar a conèixer el paper destacat que té l'estadística en l'obtenció de nous coneixements, tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

Revista Índice. Revista de Estadística y Sociedad

Col·laboració: Institut Nacional d'Estadística i Universitat Autònoma de Madrid

Objectiu: Fomentar la col·laboració editorial amb la revista des de l'any 2003 per part de l'Idescat. Enguany s'han publicat quatre monografies sobre fonts estadístiques oficials.

Col·laboracions de l'Idescat en l'edició d'Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Any 2015
Títol Mes Número
Mercat de treball Gener62
Infància Abril63
Estadístiques del mar Juliol64
Comptes nacionals Octubre65

Ponències i presentacions

Projeccions de població 2013–2051

Data: 11 de febrer de 2015

Esdeveniment: Sessió de treball organitzada per la Subdirecció General de Planificació i Recerca en Salut

Lloc: Departament de Salut. Travessera de les Corts, 131–159. Barcelona

Ponents:

 • Josep Anton Sánchez
 • Anna Mompart

Llengua: català

Grup de Treball Tècnic d'Observació Transfronterera

Data: 4 de març de 2015

Esdeveniment: Grup de Treball Tècnic d'Observació Transfronterera

Lloc: Missió Operativa Transfronterera. París

Assistent:

 • Jordi Galter

Llengua: anglès i francès

JSON-stat: el futur dels estàndards en l'estadística

Data: 7 de maig de 2015

Esdeveniment: Taller sobre col·laboració internacional per a la modernització basada en estàndards

Lloc: Nacions Unides. Ginebra

Ponent:

 • Xavier Badosa

Llengua: anglès

Cap a un registre estadístic de territori

Data: 26–29 de maig de 2015

Esdeveniment: SEIO 2015 IX Jornades d'Estadística Pública

Lloc: Universitat Pública de Navarra. Pamplona

Ponent:

 • Eduard Suñé

Llengua: castellà

Canvis demogràfics de la població de Catalunya 2015–2030–2050

Data: 28–29 de maig de 2015

Esdeveniment: Envelliment de la població treballadora. Jornades organitzades per la Generalitat de Catalunya i el Govern Basc. Observatori Basc sobre Assetjament i Discriminació

Lloc: Casa del Mar. Barcelona

Ponent:

 • Josep Anton Sánchez

Llengua: català

L'avaluació de programes de suport a l'empresa a Catalunya: on estem i quins passos cal fer (seminari de treball)

Data: 9 de juliol de 2015

Esdeveniment: L'efectivitat de les polítiques públiques de suport a la pime (conferència)

Lloc: Obra Social "la Caixa" – Palau Macaya. Passeig de Sant Joan, 108. Barcelona

Membres dels grups de treball:

 • Frederic Udina (grup 1)
 • Carme Saborit (grup 2)

Llengua: català

Proposta d'elaboració del compte satèl·lit del turisme de Catalunya

Data: 21 de juliol de 2015

Esdeveniment: Reunió de la Comissió Sectorial de Coneixement i Estratègia de la Taula del Turisme de Catalunya

Lloc: Departament d'Empresa i Ocupació. Torre Muñoz. Passeig de Gràcia, 105. Barcelona

Ponent:

 • Jordi Galter

Llengua: català

Un cas pràctic en l'elaboració del Marc Input-Output: l'experiència de Catalunya

Data: 7 de setembre de 2015

Esdeveniment: VI Jornades d'Anàlisi Input-Output. Escola d'Anàlisi Input-Output (ESAIO)

Lloc: Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Av. Diagonal, 690. Barcelona

Ponents:

 • Jesús Muñoz
 • Isabel Fontana
 • Josep Arnau

Llengua: castellà

Projecte d'elaboració del compte satèl·lit del turisme de Catalunya

Data: 9 de setembre de 2015

Esdeveniment: VI Jornades d'Anàlisi Input-Output. I Trobada d'Estadística Oficial en el Marc Input-Output

Lloc: Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Av. Diagonal, 690. Barcelona

Ponent:

 • Jordi Galter

Llengua: castellà

El projecte metodològic de la construcció de la taula simètrica de l'economia catalana

Data: 9 de setembre de 2015

Esdeveniment: VI Jornades d'Anàlisi Input-Output. I Trobada d'Estadística Oficial en el Marc Input-Output

Lloc: Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Av. Diagonal, 690. Barcelona

Ponents:

 • Jonatan Jorba
 • Sergio Plaza

Llengua: castellà

Desacoblant l'estadística oficial

Data: 21 d'octubre de 2015

Esdeveniment: Conferència sobre Màrqueting Internacional i Base de Dades Output

Lloc: París

Ponent:

 • Xavier Badosa

Llengua: anglès

Projeccions de població de Catalunya

Data: 30 d'octubre de 2015

Esdeveniment: Sessió als alumnes del Màster de Direcció de Recursos Humans de l'EADA

Lloc: Idescat. Via Laietana, 58. Barcelona

Ponent:

 • Mireia Farré

Llengua: català

Grup de treball interdepartamental dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Data: 3 de novembre de 2015

Esdeveniment: 1a reunió del grup de treball interdepartamental dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Lloc: Departament de Territori i Sostenibilitat. Barcelona

Assistents:

 • Cristina Rovira
 • Jordi Galter

Llengua: català

El factor humà, cabdal per a Catalunya

Data: 6 de novembre de 2015

Esdeveniment: Jornada dels Economistes

Lloc: Col·legi d'Economistes de Catalunya. Pl. Gal·la Placídia, 32. Barcelona

Ponent:

 • Mireia Farré

Llengua: català

XV Dia de l'Estadística de Catalunya

Data: 2 d'octubre de 2015

Esdeveniment: Societat Catalana d'Estadística

Lloc: Paranimf de la Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona

Inauguració:

 • Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona
 • Xavier López, president de la Societat Catalana d'Estadística
 • Cristina Rovira, subdirectora de Producció i Coordinació. Idescat
 • Joandomènech Ros, president de l'IEC

Llengua: català

De l'estadística a l'estadística oficial en temps de canvis

Data: 6 de març de 2015

Esdeveniment: Seminari multidisciplinar ETSEQ – Universitat Rovira i Virgili

Lloc: Avinguda dels Països Catalans, 26. Tarragona

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: anglès

Dades massives. Poden ser oficials?

Data: 9 d'abril de 2015

Esdeveniment: Xerrada als estudiants del Màster en Ciència de Dades

Lloc: Barcelona. Graduate School of Economics. UPF – Ciutadella Campus. c/Trias Fargas, 25–27. Barcelona

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: anglès

L'Idescat (i l'estadística oficial) en el temps de la revolució de les dades

Data: 10 de juny de 2015

Esdeveniment: Cicle de Conferències del CED

Lloc: Centre d'Estudis Demogràfics. Carrer de Ca n'Altayó, Edifici E2. Bellaterra.

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Taller: Desenvolupament de dades i mètodes per a la recerca econòmica

Data: 2 de juliol de 2015

Esdeveniment: Sessió 1: Organització de l'accés a les dades per a la recerca

Lloc: Universitat Lliure de Brussel·les. Franklin Rooseveltlaan 50. Brussel·les. Bèlgica

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat
 • Caterina Calsamiglia (Centre d'Estudis Monetaris i Financers del Banc d'Espanya)
 • Roberto Barcellan (Eurostat, accés descentralitzat a microdades confidencials)
 • Vigdis Kvalheim (Serveis de Dades per a les Ciències Socials de Noruega)
 • Luke Sibieta (Xarxa de Recerca de Dades Administratives)

Llengua: anglès

Consell Assessor del Big Data CoE

Data: 7 de juliol de 2015

Esdeveniment: Consell Assessor del Big Data CoE

Lloc: Barcelona Growth Centre Building. C/Roc Boronat, 117. Barcelona

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Presentació del Marc Input-Output de Catalunya 2011

Data: 13 de juliol de 2015

Esdeveniment: Presentació del Marc Input-Output de Catalunya 2011, organitzada per l'Idescat

Inauguració: Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia i Coneixement

Lloc: Departament d'Economia i Coneixement. Gran Via, 639. Barcelona

Ponents:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat
 • Martí Parellada (Universitat de Barcelona) i Gemma Garcia (Institut d'Economia de Barcelona). L'economia catalana i les taules Input-Output
 • Rainer Fremdling (Universitat de Groningen). Sobre la taula input output alemanya de 1936 i la revisió de la creació d'ocupació de Hitler i el programa de rearmament
 • José Manuel Rueda Cantuche (Centre Comú d'Investigació, JRC, de la Comissió Europea). Les exportacions de la UE a la resta del món: efectes sobre l'ocupació i la renda
 • Xavier Cuadras Morató (Universitat Pompeu Fabra). El comerç de Catalunya amb la resta d'Espanya: una anàlisi basada en el Marc Input-Output
 • Albert Carreras, secretari general del Departament d'Economia i Coneixement. Cloenda

Llengua: català

Inauguració de les VI Jornades d'Anàlisi Input-Output

Data: 8 de setembre de 2015

Esdeveniment: VI Jornades d'Anàlisi Input-Output, organitzades per la Societat Hispanoamericana d'Anàlisi Input-Output (SHAIO), l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Lloc: Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Av. Diagonal, 690. Barcelona

Inauguració:

 • Dídac Ramírez, rector de l'UB
 • José Manuel Rueda-Cantuche, president de SHAIO
 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Entrevista a "Els matins" de TV3

Data: 20 d'octubre de 2015

Esdeveniment: Entrevista al programa de TV3 "Els matins"

Lloc: Estudis de TV3, Sant Joan Despí

Entrevistat:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Periodista: Agnès Marquès

Llengua: català

Dia Mundial de l'Estadística. Presentació del Manifest de les dades

Data: 20 d'octubre de 2015

Esdeveniment: Dia Mundial de l'Estadística, organitzat per l'Idescat i la Societat Catalana d'Estadística

Lloc: Auditori del CERC (Pati Manning), Montalegre, 7. Barcelona

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Idescat. Eines i dades a disposició dels investigadors

Data: 10 de novembre de 2015

Esdeveniment: Sessió de treball amb UB Economics. Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona

Lloc: Sala d'actes del Museu Marítim. Av. de les Drassanes, s/n. Barcelona

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Sessió III: Experiències internacionals – El projecte DataResSS

Data: 16 de novembre de 2015

Esdeveniment: Taller "La promesa sobre els reptes dels laboratoris de recerca sobre microdades"

Lloc: Lisboa Bank of Portugal. Departament d'Estudis Econòmics. Avenida Almirante Reis, Nr. 71.

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: anglès

8.3. Web educatiu

Durant l'any 2015 s'ha seguit divulgant el web educatiu aprenestadistica, tant l'apartat adreçat al cicle de primària com el de secundària.

A banda del web de l'Idescat, l'eina de divulgació principal han estat les visites dels centres educatius, de secundària i universitaris a l'Idescat.

En aquestes visites s'explica què és l'Idescat i quines estadístiques publica, i es presenta el web aprenestadistica i les activitats didàctiques que s'hi proposen.

Al 2015 s'han realitzat 18 sessions de l'aprenestadistica adreçades a alumnes de centres escolars i 2 a grups de professors de secundària i primària. En total hi ha hagut 516 assistents.

A més, aquest any l'aprenestadistica ha tornat a ser present a la XII Jornada d'Educació Matemàtica (Vilassar de Mar, 7 de març de 2015). Aquestes jornades les organitza anualment l'Associació de Professors i Mestres de Matemàtiques.

Seguint amb el desenvolupament del pla de màrqueting aprovat l'any 2014, es va contactar amb una selecció de blogs dedicats al món de l'ensenyament perquè es fessin ressò del web.

A més, al darrer trimestre de l'any, es va fer una tramesa per correu electrònic a les principals associacions i federacions d'escoles privades i concertades de Catalunya per proposar tallers als professors que volguessin treballar amb el web aprenestadistica. Durant l'any 2016 es farà el seguiment d'aquesta acció.

S'han fet piulades a Twiter per incentivar l'ús periòdic del web aprenestadistica entre els professors.

Un any més l'Idescat ha participat en el Programa de formació científica, tecnològica i matemàtica del Departament d'Ensenyament per a professors de secundària (17 de novembre de 2015).

Indicadors d'ús del web aprenestadistica
2013 2014 2015
Nombre de visites 35.95529.18428.876
Nombre d'usuaris registrats (a 31 de desembre) 7.1048.4759.680
Nombre d'activitats realitzades per usuaris registrats 3.0861.9691.624
Activitats promocionals del web educatiu
Data
Programa de formació científica, tecnològica i matemàtica 17 de novembre de 2015
XII Jornada d'Educació d'Educació Matemàtica 7 de març de 2015