Saltar al contingut principal

1. Activitat institucional

1.1. Òrgans institucionals

Reunió de la Junta de Govern de l'Idescat (16 d'octubre de 2017)

La Junta de Govern de l'Idescat s'ha reunit el 16 d'octubre, sota la presidència del secretari d'Economia, que ha informat del nomenament de dos nous membres en representació del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya: el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya del Departament de Salut.

El director, en el seu informe, ha destacat les accions més rellevants desenvolupades durant el 2017:

  • Pel que fa a la producció estadística, ha destacat l'ampliació de la mostra de l'Enquesta de condicions de vida 2017 i la publicació de les dades territorialitzades corresponents al 2016; l'inici dels treballs per a la realització de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018; la definició d'indicadors de benestar i progrés social.
  • En el terreny de les activitats d'innovació estadística, ha remarcat la continuïtat en l'elaboració del Sistema integrat d'informació estadística, la renovació metodològica i la Plataforma Cerdà, així com el desenvolupament d'un nou sistema de documentació dels processos estadístics que segueix els estàndards internacionals.
  • En el marc de la tasca institucional, ha destacat l'assistència, per primera vegada, al congrés Noves Tècniques i Tecnologies per a Estadístiques (NTTS 2017) organitzat per Eurostat i celebrat a Brussel·les el 14, 15 i 16 de març.
  • Finalment, ha posat en relleu l'auditoria de la Llei orgànica de protecció de dades i de l'Esquema nacional de seguretat 2016, duta a terme amb bons resultats, i de l'avaluació de riscos psicosocials (amb la col·laboració del Servei de Prevenció del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda), amb una altíssima participació del personal (89,3%).

El director també ha exposat el projecte pilot de la Carta de serveis de l'Idescat, desenvolupat en el tram final de l'any amb el suport de la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

1.2. Visites i actes institucionals

Visita d'una delegació de Statistics Korea

Els dies 22 i 23 de juny de 2017, una delegació de Statistics Korea (Corea del Sud) ha visitat l'Idescat. La delegació ha estat integrada per 27 persones provinents de l'Institut Nacional d'Estadística i d'altres organismes que integren el sistema estadístic de Corea del Sud.

El seu interès era conèixer de primera mà l'ús estadístic que fa l'Idescat de la informació procedent de registres administratius. El programa que li ha ofert l'Idescat ha consistit en diverses reunions amb membres de l'Idescat, una presentació del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i una visita al Palau de la Generalitat.

Per part de l'Idescat, hi han participat Frederic Udina, director de l'Idescat; Josep Sort, sub-director d'Informació i Comunicació de l'Idescat; Cristina Rovira, sub-directora de Producció i Coordinació; Carme Saborit, responsable de l'Àrea d'Empresa i Ocupació; Pere Orriols, responsable de l'Àrea d'Economia i Societat; i Mireia Farré, responsable de l'Àrea de Població i Territori.