Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Altitud
Altura d'un punt de la Terra (punt central en el nucli capital del municipi) respecte al nivell del mar (Alacant com a referència) mesurada en metres.
Orografia
Part de la geografia física que tracta de les muntanyes i en descriu la morfologia, l'estructura i l'evolució i en fa la representació cartogràfica.

Aspectes metodològics

El contorn del territori s'ha mesurat amb una digitalització cartogràfica a escala 1/50.000, que correspon a una divisió en segments de 15 metres. El total s'ofereix en quilòmetres. La mesura dels límits marítims inclou el contorn dels molls, espigons i altres construccions que per la seva grandària hagin estat digitalitzats; en canvi, n'exclou el de les illes. La frontera amb França inclou el contorn del municipi de Llívia.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".