Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Repoblació forestal
Recomposició dels boscos mitjançant la plantació de plançons.

Aspectes metodològics

Els boscos i terrenys forestals que cobreixen més de la meitat de la superfície de Catalunya constitueixen una riquesa nacional d'extraordinària importància pel que fa a la flora i la fauna, a la producció de primeres matèries, a la producció dels ecosistemes i a la contribució al lleure. La incidència de les masses arbrades sobre el clima, la hidrologia, la protecció del sòl, la contaminació atmosfèrica i el paisatge fa que la seva conservació sigui fonamental.

Catalunya és un país de clima mediterrani amb molta massa forestal. A l'estiu, la sequera eleva sovint el risc d'incendi forestal.

A les zones forestals que han patit alguna incidència i no s'han generat naturalment, en ocasions s'hi realitzen plantacions o sembres, per tal d'establir una nova massa de bosc.

Els programes de reforestació, tant si són realitzats per l'Administració com pels propietaris dels terrenys, han de tenir en compte les característiques d'adaptació de les espècies forestals i la seva incidència en la conservació del sòl.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".