Saltar al contingut principal

Residus industrials. Per tipus

Residus industrials. 2018 Per tipus.
Especials No especials Total
Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals 195 15.126 15.321
Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments 146 751.116 751.262
Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró 1.257 127.143 128.400
Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil 320 33.744 34.064
Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó 46 655 701
Processos químics inorgànics 13.322 46.729 60.051
Processos químics orgànics 239.537 96.396 335.933
Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió 17.154 12.647 29.801
Indústria fotogràfica 468 19 486
Processos tèrmics 39.520 419.214 458.735
Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria 27.153 14.043 41.196
Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics 9.369 362.811 372.180
Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles) 25.007 0 25.007
Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics 8.951 0 8.951
Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció 36.904 117.197 154.101
Residus no especificats 32.211 69.178 101.389
Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades) 8.936 232.596 241.532
Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant) 14.948 276 15.224
Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà (1) 4.589 620.770 625.359
Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva 3.066 933.213 936.279
Total 483.099 3.852.873 4.335.972
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Inclou les depuradores d'aigües residuals urbanes.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/240