Residus industrials. Per tipus M

Residus industrials. 2016 Per tipus.
Especials No especials Total
Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals 75 15.399 15.474
Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments 161 748.582 748.744
Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró 888 105.186 106.075
Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil 519 44.670 45.189
Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó 107 279 386
Processos químics inorgànics 10.448 51.792 62.240
Processos químics orgànics 238.813 90.247 329.059
Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió 19.274 12.278 31.552
Indústria fotogràfica 650 31 681
Processos tèrmics 40.073 467.074 507.148
Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria 30.733 14.649 45.382
Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics 9.093 328.656 337.749
Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles) 17.879 0 17.879
Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics 6.662 0 6.662
Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció 35.230 80.826 116.055
Residus no especificats 24.757 50.525 75.282
Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades) 2.646 173.582 176.229
Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant) 19.736 171 19.906
Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà 4.765 601.335 606.100
Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva 1.932 903.779 905.711
Total 464.441 3.689.061 4.153.502
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Nota: Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/240