Saltar al contingut principal

Residus industrials. Per tipus

Residus industrials. 2019 Per tipus.
Especials No especials Total
Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals 192 11.772 11.964
Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments 113 776.336 776.448
Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró 1.236 142.782 144.018
Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil 285 30.939 31.225
Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó 50 329 379
Processos químics inorgànics 9.239 111.208 120.447
Processos químics orgànics 225.901 91.618 317.519
Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió 14.386 11.334 25.720
Indústria fotogràfica 464 236 700
Processos tèrmics 36.292 423.412 459.704
Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria 25.009 11.056 36.066
Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics 8.413 334.680 343.093
Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles) 27.768 0 27.768
Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics 7.480 0 7.480
Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció 40.995 117.367 158.362
Residus no especificats 29.425 67.012 96.437
Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades) 10.989 213.532 224.521
Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant) 14.830 200 15.030
Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà (1) 3.379 639.676 643.054
Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva 2.373 926.031 928.404
Total 458.819 3.909.520 4.368.339
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Inclou les depuradores d'aigües residuals urbanes.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/240