Saltar al contingut principal

PIB. Per components de la demanda. A preus corrents

Producte interior brut. 2016-2020 Per components de la demanda. A preus corrents
2016 2017 2018 2019 2020
PIB 222.514 232.187 241.670 249.900 224.125
Demanda interna 191.693 200.509 209.330 215.844 196.660
Consum de les llars 116.839 121.847 125.927 128.394 112.308
Consum de les adm. públiques (1) 36.642 37.367 38.826 40.475 43.406
Formació bruta de capital (2) 38.212 41.294 44.577 46.975 40.946
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 22.148 24.005 24.918 26.185 23.169
FBCF (construcció) 15.248 16.882 19.165 19.639 17.146
Saldo amb l'exterior (3) (4) 30.821 31.678 32.340 34.056 27.466
Saldo amb l'estranger (4) 19.142 18.748 17.837 19.227 11.748
Exportacions totals a l'estranger 84.608 90.756 95.273 99.141 76.007
Exportacions de béns i serveis 71.372 76.355 79.925 83.095 72.858
Consum dels estrangers al territori 13.236 14.400 15.348 16.045 3.149
Importacions totals de l'estranger 65.466 72.007 77.436 79.914 64.259
Importacions de béns i serveis 62.674 68.566 73.091 75.244 62.721
Consum dels residents a l'estranger 2.792 3.441 4.345 4.670 1.538
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació anual en volum dels saldos s’expressa com a aportació al creixement del PIB.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/352