Saltar al contingut principal

PIB. Per components de la demanda. A preus corrents

Producte interior brut. 2015-2019 Per components de la demanda. A preus corrents
2015 2016 2017 2018 2019
PIB 213.746 222.514 233.343 241.687 250.597
Demanda interna 186.512 191.693 200.504 209.436 216.453
Consum de les llars 114.219 116.839 121.796 126.243 129.011
Consum de les adm. públiques (1) 36.101 36.642 37.607 38.746 40.496
Formació bruta de capital (2) 36.192 38.212 41.102 44.446 46.946
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 21.125 22.148 23.343 24.323 25.685
FBCF (construcció) 14.331 15.248 16.806 18.525 19.754
Saldo amb l'exterior (3) (4) 27.234 30.821 32.839 32.251 34.143
Saldo amb l'estranger (4) 17.140 19.142 19.900 18.611 20.365
Exportacions totals a l'estranger 82.014 84.608 91.963 96.080 100.108
Exportacions de béns i serveis 69.354 71.372 77.016 79.933 83.069
Consum dels estrangers al territori 12.660 13.236 14.946 16.147 17.039
Importacions totals de l'estranger 64.874 65.466 72.063 77.469 79.743
Importacions de béns i serveis 62.290 62.674 68.622 73.127 75.037
Consum dels residents a l'estranger 2.584 2.792 3.441 4.342 4.706
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) Aportació al creixement del PIB.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/352