Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per branques d'activitat

Comerç amb l'estranger. 2016-2020 Per branques d'activitat (CCAE-09)
2016 2017 2018 2019 2020 (p)
Exportacions 65.161,0 69.669,2 71.226,3 73.938,0 66.290,2
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 1.661,7 1.525,5 1.533,7 1.602,2 1.695,6
Productes energètics; extracció i refinació petroli 1.316,1 2.834,4 2.259,5 3.088,6 1.598,9
Alimentació i begudes 8.001,0 8.478,4 8.347,6 9.158,7 9.772,3
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 5.472,5 5.800,3 5.874,1 6.316,7 5.189,2
Indústries químiques 15.516,8 16.682,7 17.202,1 18.285,8 17.584,3
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 3.786,1 4.214,6 4.294,6 4.225,3 3.640,2
Maquinària i equips mecànics 4.230,3 4.345,2 4.449,1 4.515,3 4.083,8
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 1.034,9 1.065,2 958,0 965,3 858,4
Equips elèctrics i electrònics 4.123,3 4.579,7 4.843,4 4.741,0 4.511,0
Vehicles de motor i altres materials de transport 12.124,1 11.614,3 12.107,4 11.626,8 8.973,2
Resta branques d'activitat 7.422,7 7.878,0 8.299,8 8.348,9 7.593,2
No classificats 471,3 650,9 1.057,2 1.063,3 790,1
Importacions 78.158,9 85.167,8 90.898,9 92.643,1 76.144,1
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 3.731,2 3.840,2 3.678,9 3.628,9 3.546,0
Productes energètics; extracció i refinació petroli 4.850,7 6.830,9 8.579,1 8.871,0 4.203,0
Alimentació i begudes 5.921,4 6.258,4 6.237,3 6.539,7 6.146,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 8.594,0 8.966,2 8.896,9 9.176,8 7.512,7
Indústries químiques 15.208,4 16.374,8 18.188,3 19.399,3 18.631,1
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 4.064,3 4.787,6 5.077,7 4.838,0 3.820,0
Maquinària i equips mecànics 4.926,9 5.055,8 5.381,5 5.506,5 4.590,0
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 2.576,8 2.568,3 2.481,4 2.370,5 2.029,9
Equips elèctrics i electrònics 6.030,2 6.686,8 6.691,7 6.665,5 6.365,3
Vehicles de motor i altres materials de transport 13.322,0 14.163,4 15.541,9 15.423,8 10.333,4
Resta branques d'activitat 8.862,4 9.588,0 10.086,3 10.142,7 8.897,2
No classificats 70,6 47,5 58,0 80,5 69,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dades provisionals.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/375