Saltar al contingut principal

Producció d'energia primària. Per tipus

Producció d'energia primària. 2015-2019 Per tipus
2015 2016 2017 2018 2019
Carbó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Petroli 228,1 136,1 121,6 87,9 35,8
Gas natural (1) 1,6 1,4 2,2 1,5 0,7
Energia nuclear (2) 6.144,5 6.250,2 6.388,8 5.549,6 6.220,4
Residus no renovables 121,9 133,8 133,2 130,8 138,0
Energies renovables 1.120,1 1.080,7 1.106,8 1.217,3 1.112,5
Energia solar (3) 76,4 76,1 78,4 75,5 80,5
Energia eòlica (3) 228,6 235,2 248,2 238,0 271,1
Energia hidràulica (3) 384,7 345,2 323,3 468,7 303,4
Biomassa (4) 430,4 424,2 456,9 435,1 457,5
Total 7.616,2 7.602,2 7.752,6 6.987,1 7.507,4
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) Gas natural de producció associada als jaciments de cru de petroli i emprat en generació elèctrica en els mateixos jaciments.
(2) Mesurada en termes d'energia física (2350 Kcal/kWh).
(3) Mesurada en termes d'energia física (860 Kcal/kWh).
(4) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, els biocombustibles i el biogàs.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/499