Saltar al contingut principal

Consum d'energia primària. Per tipus i usos

Consum d'energia primària. 2010-2014 Per tipus i usos
2010 2011 2012 2013 2014
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) S'hi inclouen altres fonts d'energia (nuclear, hidroelèctrica, biomassa, solar, etc).
Carbó 169,2 41,7 32,7 31,5 31,7
Sector energètic (centrals elèctriques) 132,1 4,1 0,0 0,0 0,0
Usos no energètics 11,0 10,9 12,8 11,4 11,5
Consum final 26,1 26,7 19,8 20,1 20,2
indústria 26,0 26,7 19,8 20,1 20,2
domèstic 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
serveis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Petroli 11.869,4 11.348,4 10.252,8 9.610,3 10.301,5
Sector energètic 1.363,3 1.313,5 1.165,3 941,0 1.104,3
Usos no energètics 3.183,0 3.166,3 2.811,4 2.611,1 2.907,3
Consum final 7.323,0 6.868,7 6.276,0 6.058,2 6.289,9
indústria 587,6 461,8 400,9 292,0 379,2
domèstic 320,2 253,6 256,8 241,1 211,6
primari 470,5 452,6 409,2 371,7 369,9
serveis 159,6 126,7 123,9 112,6 98,1
transport 5.785,2 5.574,0 5.085,2 5.040,9 5.231,0
Gas natural 6.085,4 6.074,0 5.962,0 5.555,5 4.996,9
Sector energètic 2.889,1 2.994,0 2.915,9 2.587,5 2.245,8
Pèrdues en transport i distribució 54,3 54,2 53,2 49,6 44,6
Usos no energètics 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Consum final 3.140,6 3.025,9 2.992,9 2.918,4 2.706,6
indústria 1.693,4 1.712,3 1.640,6 1.642,3 1.593,1
domèstic 1.032,8 923,9 913,0 893,8 821,5
primari 13,5 11,1 11,8 5,7 3,0
serveis 382,0 357,4 404,7 353,1 265,1
transport 18,8 21,2 22,8 23,5 23,8
Altres (1) 7.956,7 7.308,0 7.837,8 7.848,8 7.867,9
Total 26.080,7 24.772,1 24.085,2 23.046,1 23.198,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/502