Saltar al contingut principal

Consum final d'energia. Per tipus i sectors

Consum final d'energia. 2017 Per tipus i sectors
Indústria Domèstic Primari Serveis Transport Total
Carbó 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8
Coc de petroli 277,2 0,1 6,2 0,0 0,0 283,5
Fuel-oil 18,4 0,0 0,0 1,0 0,0 19,4
Gas-oil 73,9 98,3 458,8 52,5 3.575,2 4.258,7
Querosé 0,0 0,1 0,0 0,0 1.253,4 1.253,5
Gasolina 0,0 0,0 0,0 0,0 819,1 819,1
Gasos liquats del petroli 8,2 109,9 10,4 40,1 9,5 178,1
Gasos refineria 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
Gas natural 1.654,9 811,8 11,7 316,6 26,6 2.821,6
Energia elèctrica 1.478,8 857,3 31,3 1.236,3 89,7 3.693,4
Residus no renovables 96,6 0,0 0,0 4,7 0,0 101,3
Biomassa (1) 111,0 82,7 4,5 30,7 200,2 429,1
Solar tèrmica 0,2 21,0 0,0 8,7 0,0 29,9
Total 3.743,6 1.981,2 522,9 1.690,6 5.973,7 13.912,0
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, els biocombustibles i el biogàs.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/504